IP systém sestra pacient 

IP systém sestra pacient 

IP telefon umístěný na sesterně

IP komunikační a signalizační pokojový terminál

IP lůžková komunikační a signalizační jednotka 

IP bezdrátové tlačítko pro pacienty,chodby,WC aj.

IP bezdrátové tlačítko pro WC a koupelny

IP tříbarevné světlo umístěné nad pokojem

IP bezdrátové tlačítko

Popis tlačítek na komunikačních jednotkách

Umístění jednotlivých prvků na pokoji.