IP systém sestra pacient

NOVINKA

IP lůžková jednotka s 7" dotykovou obrazovkou a

prodlužovacím kabelem s tlačítkem. IP služební jednotka ,telefon s 10,1" dotykovou obrazovkou umístěnou na sesterně. 

IP pokojová,dveřní jednotka s 10,1" dotykovou obrazovkou. 

Nástěnné tlačítko s LED pro volání zdravotnického personálu. Tlačítko je umístěné na WC ,nebo koupelně.

Chodbový displej pro zobrazení volání zdravotnického personálu. 

SW pro nastavení údajů pacientů,pokojů,lůžek a jejich rozmístění.

Schéma zapojení systému.

Komponenty systému.

Rozmístění jednotlivých komponentů.